Tilannekuva

Tilannekuvan tavoitteet

Eevissä seurataan ja tuotetaan luovan alan elpymistä ja yrittäjien tilanteita ennakoivaa tilannekuvaa, Tilannekuvan tavoitteena on sekä ohjata Eevin toimintaa että luoda uutta ennakointiosaamista luoville aloille. Tilannekuvan muodostamisessa hyödynnetään olemassa olevia jäsenkyselyjä ja selvityksiä sekä hankkeeseen osallistuvien ammatinharjoittajien haastatteluja ja ohjaustilanteissa esiin tulevia tarpeita.

Mitä kuuluu ihan oikeesti -webinaari

Luovien alojen tilannekuvaa avattiin Mitä kuuluu ihan oikeesti – webinaarissa (linkki YouTubeen) 16.6.2021. Webinaarissa luovien alojen järjestöjen ja OKM:n edustajat esittelivät ja keskustelivat luovien alojen haastavasta tilanteesta koronapandemiassa.

Linkkejä olemassa oleviin selvityksiin ja jäsenkyselyihin